Fine Dine

Filters

Filter for ice cube machines 9.0 Bar > Filters > Główna

Barmatic
  • product code
  • dimentions

info

Icemaker filter with a head 9.0
A complete water filtration station for ice-cream makers, skin-dryers,
Nugget generators with capacities above 55 kg of ice for 24 hours.
Flow capacity 90,000 liters.
The station has a wall mounting system.
jest uzyskanie klarownoœci wody - dzięki usunięciu zanieczyszczeń
stałych powyżej 20 mikronów. Drugim etapem jest pozbycie się
chloru i jego pochodnych majšcych wpływ na smak i zapach.
Ostatnim działaniem jest neutralizacja węglanu wapnia
co zapobiega osadzaniu się kamienia na powierzchniach
majšcych kontakt z wodš. Filtry serii 3.0 sš doskonałym
rozwišzaniem gwarantujšcym znakomitš jakoœć lodu i majš
wpływ na żywotnoœć wytwornic lodu. System pozwala uzyskać maksymalny przepływ wody na poziomie 1 l/minutę. Maksymalna
twardoœć wody 500 ppm. Maksymalne ciœnienie pracy 6 bar.
Podłšczenia kompatybilne z kostkarkami BARMATIC i ICEMATIC.
Stacja wyposażona jest w trójdrożny zawór ułatwiajšcy wypłukanie
i odpowietrzenie układu filtrujšcego. Kompletna stacja filtracji wody przeznaczona do kostkarek, łuskarek, wytwornic
Nugget o wydajnoœciach powyżej 55 kg lodu na 24 h.
Wydajnoœć przepływowa 90 000 litrów.
Stacja posiada naœcienny system mocujšcy.